…obsadzone.

Słuchamy „Lata Muminków” z werwą czytanego przez Kowalewskiego.Ja odzywam się w pewnej chwili z zadumą „Wiesz, P. czuję się jak Mama Muminka czasem…”. P. „A ja czuję się jak Paszczak”. Milczymy sobie chwilę po czym ja stwierdzam „Zauważ, że nikt nie czuje się jak Włóczykij”. Na to Jaś „Ja się czuję !”.

Wszystkie role obsadzone. 

Kurtyna.